Χρηματοδότηση Σεμιναρίων μέσω ΛΑΕΚ 0,45%

Τα σεμινάρια της Digital Academy μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,45% με την μεθόδο του σύγχρονου e-learning.
Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.
Η υποβολή της πρότασης του συγκεκριμένου προγράμματος θα πρέπει να καταχωρηθεί στο σύστημα του ΛΑΕΚ είκοσι ημέρες πριν την έναρξη των σεμιναρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε, επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 210- 72 41 721, email: secretariat@dga.gr.