Ντόρα Σκουνδρή,
Εισηγήτρια Photoshop


Εισαγωγή στο Photoshop
Διάρκεια : 12 - 15 Εβδομάδες