Αραμπατζής Δημήτρης, Δρ. ΕΜΠ

Γεώργιος Μπάρδης,
Δρ. ΕΜΠ, CCNA Certified


Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C και Εφαρμογές
Διάρκεια : 12 - 15 Εβδομάδες