Δρ. ΕΜΠ Ρουσόπουλος Παναγιώτης


Εκμάθηση προγραμματισμού με χρήση MATLAB
Διάρκεια : 12 - 15 Εβδομάδες