Άρης Γεωργακάς,
CCIP Certified

Γεώργιος Λαβδάκης,
CCNP Certified

Κριθαράς Ιωάννης
CCIP Certified

Γεώργιος Μπάρδης,
Δρ. ΕΜΠ, CCNA Certified


Προχωρημένες Γνώσεις Δικτύων - Cisco Certified Network Associate (CCNA)
Διάρκεια : 2 μήνες