Βασίλης Ντερνελής,
Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής


Εισαγωγή στο Web Design με χρήση του προγράμματος Dreamweaver (CS4)
Διάρκεια : 1 μήνας