Βασίλης Ντερνελής,
Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής

Παναγιώτης Σκορδυλάκης,
MSc Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Εισαγωγή στη Δημιουργία Δυναμικών Websites με το Joomla CMS
Διάρκεια : 1 μήνας