Βασιλική Μπουντζιούκα,
Δρ. Χαροκοπείου Πανεπιστημίου


SPSS: Στατιστικές εφαρμογές και ανάλυση δεδομένων
Διάρκεια : 1 μήνας