Άρης Γεωργακάς,
CCIP Certified

Γεώργιος Λαβδάκης,
CCNP Certified

Γιάννης Κριθαράς,
CCIP Certified


Εξειδικευμένες Γνώσεις Δικτύων - Cisco Certified Network Professional (CCNP)
Διάρκεια : 4 μήνες