Ντόρα Σκουνδρή,
Εισηγήτρια Photoshop


Εισαγωγή στο Photoshop
Διάρκεια : 1 μήνας