Δημήτρης Σαραγάς, MSc


Εισαγωγή στα multimedia με χρήση του προγράμματος Flash (CS4)
Διάρκεια : 1 μήνας