Σωτήριος Μπούτας,
Δρ.ΕΜΠ, MSc, BSc (Hons), CCNA

Στράτος Παρασκευαίδης,
Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ


Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ και Τεχνολογίες Διαδικτύου
Διάρκεια : 1 μήνας