Βασίλης Ντερνελής,
Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής

Βασίλης Κόλιας,
Διδάκτωρ ΕΜΠ


Εισαγωγή στο Δυναμικό Web Design και την PHP-MySQL
Διάρκεια : 1 μήνας