Σημειώσεις Joomla

Οι σημειώσεις αυτές αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές του σεμιναρίου Joomla το οποίο απο το 2005-2012 οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε απο το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι σημειώσεις αυτές διατέθενται στους σπουδαστές του σεμιναρίου Joomla

Δείγμα σημειώσεων