Ειδικές τιμές σε κατόχους κάρτας ανεργίας εν ενεργεία φοιτητές και αποφοίτους των σεμιναρίων μας

Σεμινάρια Digital Academy Premium
Σεμινάριο Δίδακτρα Δίδακτρα
με έκπτωση
C & Applications 430 390
Java 430 390
ASP.net 4.0 430 390
C# & net 4.0 430 390
Linux 430 390
Android 430 390
SPSS 430 390
MATLAB 430 390
Jooma CMS 430 390
FLASH CS4 430 390
Php & MySQL 430 390
Dreamweaver CS4 430 390
Autocad 2D 430 390
GIS 430 390
Photoshop CS5 430 390
Networks Intro 430 390
CCNA 1300 1100
CCNP 2300 2000
Σεμινάρια σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ
Σεμινάριο Δίδακτρα Δίδακτρα
με έκπτωση
C & Applications 330 280,50
Java 330 280,50
ASP.net 4.0 330 280,50
C# & net 4.0 330 280,50
Linux 330 280,50
Android 330 280,50
SPSS 330 280,50
MATLAB 330 280,50
Jooma CMS 330 280,50
FLASH CS4 330 280,50
Php & MySQL 330 280,50
Dreamweaver CS4 330 280,50
Autocad 2D 330 280,50
GIS 330 280,50
Photoshop CS5 330 280,50
Networks Intro 330 280,50
CCNA 1300 1100
CCNP 2300 2000
Σεμινάρια Digital Academy On the Go
Σεμινάριο Δίδακτρα Δίδακτρα
με έκπτωση
C & Applications 179 149
Java 179 149
ASP.net 4.0 179 149
C# & net 4.0 179 149
Linux 179 149
Android 179 149
SPSS 179 149
MATLAB 179 149
Jooma CMS 179 149
FLASH CS4 179 149
Php & MySQL 179 149
Dreamweaver CS4 179 149
Autocad 2D 179 149
GIS 179 149
Photoshop CS5 179 149
Networks Intro 179 149
CCNA 537 447
CCNP 1074 894