01-03-2016
Νέο Σεμινάριο Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C και Εφαρμογές
Σας ενημερώνουμε ότι στον νέο κύκλο μαθημάτων θα προστεθεί ένα ακόμα σεμινάριο με τίτλο "Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C και Εφαρμογές".