01-03-2016
Νέο Σεμινάριο CCNP : Εξειδικευμένες Γνώσεις Δικτύων
Σας ενημερώνουμε ότι στον νέο κύκλο μαθημάτων έχει προστεθεί ένα ακόμα σεμινάριο με τίτλο "Εξειδικευμένες Γνώσεις Δικτύων - Cisco Certified Network Professional (CCNP)".