Όροι Χρήσης:

Από την στιγμή της καταβολής των διδάκτρων, τα χρήματα ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ, εκτός της περίπτωσης πλήρους αναβολής των μαθημάτων, με ευθύνη της Digital Academy. Οποιοσδήποτε χρήστης αδυνατεί να παρακολουθήσει το σεμινάριο λόγω ΣΟΒΑΡΟΥ κωλύματος ενώ έχει καταβάλλει τα δίδακτρα, δύναται μέσω επικοινωνίας με τους υπεύθυνους του προγράμματος να μεταφερθεί σε επόμενη περίοδο διδασκαλίας, έτσι ώστε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Επιστροφή
Όνομα : *
Επίθετο : *
Κινητό Τηλέφωνο : *
e-mail : *
Επιλογή μαθήματος : *
Δόσεις :

Δηλώνω υπεύθυνα πως τα στοιχεία που υποβάλλω είναι αληθή και αποδέχομαι πλήρως τους όρους χρήσης: